Kontaktní vysoko produktivní rozpouštědlové lepidlo v tlakové nádobě. Vyznačuje se velmi vysokou lepivostí, počáteční pevností, vysokou tepelnou odolností spoje, dlouhým otevřeným časem a oproti běžným chloroprenovým lepidlům  je téměř bez zápachu.

Primární použití je lepení PVC, korku, koberců, plastů, atd. Sekundární použití je obecné lepení nesavých a savých materiálů, např. laminátů, plastů, dřeva, atd.

 

Výhody VYSOKO PRODUKTIVNÍHO lepidla CONTACT SP (FG)

-          nižší zápach a zdravotní nezávadnost,

-          velmi vysoká tepelná odolnost spoje,

-          velmi dlouhá otevřená doba a velmi krátký montážní čas a vysoká lepivost,

-          výrazně příjemnější, čistější a rychlejší práce,

-          široký rozsah volitelné šířky nánosu,

-          velmi krátká doba zavadnutí (čekací doba pro spojení),

-          velmi nízká spotřeba

-          neobsahuje VOC, ODS, CFC.

 Charakteristika

Typ                                                                                                                                                             bezbarvá kapalina

Aplikace                                                                                                                                                    stříkáním

Měrná hustota                                                                                                                          0,9-0,99        

Vydatnost                                                                                                                                 až 16 m2 / l

Tepelná odolnost spoje                                                                                                            až 105 °C

Otevřená doba                                                                                                                          až 24 hodin

Doba zavadnutí                                                                                                                         30 s - 2 minuty

Spotřeba                                                                                                                                    50 - 70 ml/m2

 Optimální podmínky pro lepení

Teplota lepených materiálů a prostoru                                                                                    20 °C

Relativní vlhkost                                                                                                                       45 - 55 %

Doba zrání spoje při 20°C                                                                                                        48 hodin

Cirkulace čerstvého vzduchu   

 Aplikace

Lepené plochy musí být čisté, suché, zbavené prachu a mastnoty. Lepidlo se nanáší oboustranně pokrytím 80 - 100% lepené plochy a po zavadnutí cca 30 s až 2 min (v závislosti na vlhkosti a teplotě) se lepené plochy spojí .Vyšší vlhkost a nižší teplota zpravidla zpomaluje zavadnutí lepidla. Některé porézní materiály mohou vyžadovat dva nástřiky. Pro dosažení dokonalejšího spoje se doporučuje nanést na jednu lepenou plochu lepidlo vodorovně a na druhou svisle.

 Balení

500 ml sprej, tlakové nádoby 22; 60; 110 a jumbo 220 l